Skolotāji

1952 LATVIJA, Dir. Dreimanis jubilārs

Emīlija Meilande ap 1953. gadu

1953 Paula Grīsle

1955 LATVIJA, Skolotājs-gleznotājs Ēģiptē un Grieķijā

1956 Pēteris Vīksniņš

1957 mācītājs Edgars Ķiploks

1961 Egons Āboliņš

Ansis Dreimanis 1968

Ģirts Ārvaldis

Arvīds Dravnieks 1976

Mirdza Rinkusa 2006