Aizsaulē

1947 LATVIJA mācītājs Oļģerts Krauls

1986 Jūlijs Kadelis

1993 Ainis Izands

1994 Agnis Balodis

2002 Vilnis Zaļkalns

2006 Guntis Priedītis

2009 Edvīns Buklēvičs

2011 Ligita Grikmane-Huss

2014 Manzars Dreimanis

2014 Egons Herndorfs

2014 Vija Brigadere

Mirusi skolotāja Austra Kaža