AŪ! AUGUSTDORFIEŠI!

Tā no tumsas izviz saulesbaltas bērnu dienas sirdi darīdamas gaišu.

Jaunsudrabiņš Baltā grāmata

Vai arī Tu pēc kara dzīvoji Augustdorfas bēgļu nometnē Vācijā?  Vai atceries ? Uzraksti  par savām pēckara baltām un nebaltām dienām Augustdorfas barakās, priedēs un skolā ! Raksti, gari vai īsi, bet lūdzu, raksti !

Vai Tev ir kāds mazs foto, smaidošs vai nopietns? Atsūti ! Zīmējums vai dokuments ? Lūdzu, atsūti !

Jūs aicina piedalīties 2012. gada augustdorfiešu 2. saieta dalībnieki, kas nolēma sakopot dokumentus, galvenokārt atmiņu stāstus un foto par dzīvi Augustdorfas bēgļu nometnē Vācijā. Sūtīt vari pa e-pastu  Veltai Bajārei-Skujiņai aivel@wanadoo.fr

Mīļš paldies visiem augustdorfiešiem, kas atsaucās, uzburot Augustdorfas priežu mežu smaržu un  mūsu pēdas smilšu celiņos starp barakām, atdzīvinot senās dienas, draugu sejas.

Paldies par atmiņu stāstiem, par fotogrāfijām, dokumentiem, par uzticību !

Sevišķs paldies MLĢ bijušo skolēnu un draugu biedrībai par finansiālo atbalstu, Pēterim Dajevskim par atļauju lietot sava tēva gleznu reprodukcijas, kā arī Vācijas Latviešu Kopībai.