Augustdorfas bēgļu nometne 1945-1957

Autori Velga un Ģirts Zēgneri

Uzmanību 238 lpp. 40 Mb !