Ziedojumi skolai

1952 LATVIJA, ASV latviešu atbalsts ALĢ

1953 ALĢ nav vairs tik pamesta

1954 LATVIJA, ALĢ daudz draugu

1954 LATVIJA, ALĢ plašākās telpās

1954 LATVIJA, Čikagas lv augstsirdīgās veltes

1954 LATVIJA, FECS (Cia) talkā bezdzimtenes Ārzemiekiem

1954 LATVIJA, Melnie atbalsta ALĢ

1954 LATVIJA, Sāksies ziedojumu vākšana ALĢ Austrālijā

1954 LATVIJA, Ziedojumi ALĢ

1955 LATVIJA, Ziedojumi skolai ALĢ

1955-57 LATVIJA, Ziedojumi Augustdorfas ģimnāzijai ALĢ