Laika gaitā 1947-1955

1946 LATVIJA, Latviešus pārvieto uz Augustdorfu

1947 Augustdorfā sainīšus sadala pa visu Vāciju un austriju

1947 LATVIJA 8. tramvajs no Detmoldas uz Augustdorfu

1947 LATVIJA, Augustdorfā jau 500 latviešu

1947 LATVIJA, Latviešus sapulcina Augustdorfas nometnē

1947 petīcija

1948 LATVIJA, Cūku medības Augustdorfā

1949 DV LATVIJA, Augustdorfā top par lielāko latviešu organizāciju

1949 LATVIJA, Filmas ārskati uzņemti Augustdorfā

1949 LATVIJA, Nometnes komandants un angļu kardināls

1950  LATVIJA, 100 augustdorfieši nevar izceļot

1950 LATVIJA, Augustdorfā jau 800 latviešu

1950 LATVIJA, Ja saņem pabalstu, jāiet srādāt

1950 LATVIJA, Jāpaplašina Augustdorfa

1950 LATVIJA, Karavīru skrīnings Augustdorfā

1950 LATVIJA, LWF Vau Jūs apmeklējat baznīcu

1950 LATVIJA, Mantu kalni līdz griestiem

1950 LATVIJA, No Blombergas uz Augustdorfu

1950 LATVIJA, Nometne dibināta pārtikas komisija

1950 LATVIJA, skautu žurnāls KLABATAS

1950 LATVIJA, Vieglatlētu sacīkstes

1951 LATVIJA, Dzīvei pa pašu apakšu

1951 LATVIJA, Sastādīs jaunu kartotēku

1951 org. pārceļas uz Adorfu

1952 LATVIJA, Kartotēka

1952 A Komitejas kase

1952 ALK ziņojums

1952 Augustdorfa invalīdu nometne

1952 šausmīgā Augustdorfa

1953 Eglītes vakars

1954 Adorfas Komiteja

1954 iedzīvotāju kustība

1954 Šilde Augustdorfa ziemā

1954–55 kases parskats

1954 Kartotēkas zagšanas skandāls

1954 LATVIJA, Atjaunota nozagtā kartotēka

1954 LATVIJA, Augustdorfa paliks vienigā baraku nometne

1954 LATVIJA, Darbnīcas Augustdorfā

1954 LATVIJA, Jauni krusttēvi ALĢ

1954 LATVIJA, Kā tikt no Detmoldas uz Augustdorfu

1955 LATVIJA, Baumas par Augustdorfas likvidēšanu

1955 LATVIJA, Kitners šacha meistars

1955 Vācieši grib Augustdorfas zemes platību

1955 Augustdorfā malku cērt BPLA