ELJA

1955 LATVIJA,  ELJA kongress Augustdorfā

1955 LATVIJA,  Izstāde ELJA kongresā

1955 LATVIJA,  LCK par skolu un ELJA kongresu

1955 LATVIJA, 2. ELJA kongress Augustdorfā Irbe

1955 LATVIJA, Aicinājums uz ELJA kongresu Augustdorfā

1955 LATVIJA, Jaunie rāda savus darbus

1955 LATVIJA, ELJA kongress Augustdorfas nometnē

1952 LATVIJA, M. Zīles ansambļa grūtības

1955 LATVIJA, LAK EC sēde par ELJA kongresu Augustdorfā

1956 LATVIJA, A. nodibināts Jaunatnes pulciņš

1956 LATVIJA, Pieteikties uz 3. ELJA kongresu

1956 LATVIJA, SĀCIES 3. ELJA kongress A.

1956 LATVIJA, Svaigi vēji
ELJA 3. kongresā Irbe