Dažādi dokumenti

Augustdorfas nometnes vēsture, tulkojusi Maija Streichardte

LNA “Minsteres Archīvs”

CIA un Augustdorfa

neatvērtie raksti lasāmi tikai

1949 LATVIJA, Archivālijas jasūta uz Augustdorfu

1950 LATVIJA, LWF akcija vācu un DP draudzēs

1950 LATVIJA, LCK kancleja tagad Augustdorfā

1950 LATVIJA, LWF akcija vācu un DP draudzēs

1950 LATVIJA, slimnieku dokumentācija notiek Minsterē

1951 LATVIJA,  mirusi Dr. Marianna Bergmane

1951 LATVIJA, Latviešu skauti Vācijā

1955 LATVIJA,  Metropolīts Augustīns

1956 LATVIJA, ELJA 3. kongress
atkal Augustdorfā