stāsta Vova, Pēča, Velta

Pēteris Purmalis

Vova Zvidriņa klase

Purmalis par 50. izlaidumu

Velta Bajāre

Velta Bajāre 1999. g. izstādei Dailes teātrī

1953 uz Augustdorfu !