Daugavas Vanagi

1951 LATVIJA, LCK sēde Augustdorfā

1952 LATVIJA, Augustdorfā top leģiona vēsture

1952 LATVIJA, izcīna DV volejbola kausu

1954 LATVIJA,  Godina pulkv. Janumu

1955 LATVIJA,  DV CP sēde

1955 LATVIJA,  DV Kas ko aprūpē

1955 LATVIJA, LAKEC kopsapulce

1956 LATVIJA, Kārtējā LCP sēde

1956 LATVIJA,  K. Ozoliņa jubileja

par Ēriku Raisteru