Skolas vēsture 1946-1956

Skolu inspektora Jāņa KRONLINA apskats par latviešu DP skolām

No Grēvenes uz Augustdorfu

1949 vācieši atzīst ALĢ liecības

1950 Lūgums beigt ātrāk

1953 Vācijas  latviešu skolās 405 bērns

1954 uz Āfriku !

1954 nav vingrošanas skolotāja

1954 skolotāju algas

1954 Atraida Mīlenbacha un Endzelīna vārdnīcu

1954 skolēnu pieplūdums

1954 Kalifornijas zoss kopgaldam

1955 ALĢ saimniecība

Latviešu rotas lietas

1955 arķibīskapam Grīnbergam 85

1955 gripas epidēmija

1955 Kas nodrošina ALĢ darbu

1955 Jaunā Gaita par ALĢ.

1956 Jaunatnes uzdevumi

1956 Skolotāju sanāksme Augustdorfā

1956 Skolotāju trūkums

Zenta Mauriņa par Augustdorfas latviešu ģimnāziju 1956/57/61

1956 trimdas izglītības lietas

1956 ragavas kalnā vai par grāvraci

1956 vai nekrologs ALĢ?

1956  vai pēdējā maltīte internātā

1956 10. darba gads Augustdorfas latviešu skolā

1956 Augustdorfas Latviešu Ģimnāzija ceļa jūtīs