Nedēļas Apskats 1949

nr. 134 Trimdas Kopības marka

nr. 135 bērnus sūta atpūtā uz Beļģiju

nr. 144 necilvēcība Baltijā